<div align="center"> <h1>Przedszkole Miejskie Nr 55 w Łodzi</h1> <h3>Informacje o naszym przedszkolu, oferta podstawowa, zajęcia dodatkowe, bieżące wydarzenia, informacje dla rodziców, nasze osiągnięcia, aktualny cennik opłat za przedszkole</h3> <p>przedszkole, przedszkolak, wychowawca, wychowanie, opieka, lodz, oswiata, kuratorium, Łódź, oświata, dzieci, dziecko</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://free.polbox.pl/l/lodz55/" rel="nofollow">free.polbox.pl/l/lodz55/</a></p> </div>